فاکتور رسمی - دغدغه این روزهای مودیان، اظهارنامه مالیاتی

دغدغه این روزهای مودیان، اظهارنامه مالیاتی

دغدغه این روزهای مودیان، اظهارنامه مالیاتی

 

زمان ارائه اظهارنامه نزدیک است و قریب به اتفاق مودیان به دنبال آن هستند که بتوانند اطلاعات دقیقی از عملکرد خود در سال مالی گذشته تهیه کنند. از آن‌جا که اظهارنامه مالیاتی مرجع تشخیص میزان مالیات مودی برای یک سال مالی‌ست، دقت در تنظیم و ارائه آن به اداره دارایی معقوله بسیار مهمی‌ست.


چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند؟
تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی را تنظیم کرده و در موعد مقرر به اداره دارایی ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جرایم مالیاتی غیر‌ قابل بخشودگی خواهند شد.


در صورتی که مجموعه‌ای غیرفعال، نیمه تعطیل یا زیان‌ده بوده باشد باید اظهارنامه ارائه دهد؟
بله، تفاوتی ندارد که مودیان در طول یک سال مالی چقدر درآمد کسب کرده باشند یا چه میزان فعالیت کرده باشند؛ آن‌ها تحت هر شرایطی مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.


افرادی که معاف از پرداخت مالیات هستند چطور؟
نکته قابل توجه این است که مودیان برای آن‌که بتوانند از معافیت‌های مالیاتی خود استفاده کنند موظف‌اند تمام تکالیف قانونی را به دقت و در موعد مقرر انجام دهند در غیر این صورت علاوه بر آن‌که نمی‌توانند از مزیت معافیت مالیاتی استفاده کنند، مشمول جریمه نیز خواهند شد.


چه اطلاعاتی باید در اظهارنامه مالیاتی ثبت شود؟
اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف‌اند اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود را در سال مالی گذشته در اظهارنامه مالیاتی ثبت کنند. این اطلاعات باید دقیقا متناسب با اسناد و مدارک مالی موجود ارائه گردد تا در اداره دارایی قابل دفاع باشد.


موعد ارائه اظهارنامه چه زمانی‌ست؟
اشخاص حقیقی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا 31 خرداد ماه ارائه دهند اما اشخاص حقوقی تا 31 تیر ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.


اظهارات مودی در اظهارنامه مالیاتی چه اهمیتی دارد؟
اداره دارایی تا حد خیلی زیادی در جریان امور مودیان است اما اظهارنامه مالیاتی مبنای تشخیص مالیات مودی خواهد بود. البته اداره دارایی اطلاعات موجود از فعالیت‌های مودی در طول یک سال مالی را با اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه مالیاتی تطبیق می‌دهد و صحت اطلاعات ارائه شده را می‌سنجد تا از فساد و فرار مالیاتی تا حد ممکن پیشگیری کند.


منظور از سال مالی چیست؟
سال مالی هر مودی غالباً از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفند ماه آن سال ادامه می‌یابد، در واقع میتوان گفت سال مالی مد نظر اداره دارایی برای رسیدگی به امور مالیاتی مودیان این‌چنین تعریف می‌شود. 
در صورتی که مودی از اواسط سال مالی فعالیت خود را آغاز کرده باشد از تاریخ شروع فعالیت تا انتهای اسفند ماه آن سال، به عنوان سال مالی مودی مد نظر قرار می‌گیرد.


چرا برای تنظیم اظهارنامه باید از راهنمایی مشاور مالیاتی استفاده کرد؟
ارائه اظهارنامه در ظاهر موضوع ساده‌ای‌ست …


کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*