فاکتور رسمی - خدمات شرکت مالی ما

خدمات شرکت مالی ما

خدمات شرکت مالی  ما

 

خدمات شرکت مالی  ما:

خدمات حسابداری

انجام خدمات حسابداری بصورت دستی(سنتی) 
و مکانیزه(مدرن) با کادری حرفه ای و مجربخدمات حسابرسی

انجام خدمات حسابرسی شامل: حسابرسی صورتهای 
مالی و حسابرسی داخلی(کنترل داخلی)امور مالی و مالیاتی

انجام خدمات مالیاتی از جمله تنظیم اظهارنامه ها، لایحه نویسی
و دفاع مالیاتی، تشکیل و رسیدگی پرونده مالیاتی

 مشاور مالیاتی

دوره های تخصصی علمی و کاربردی حسابداری و حسابرسیآموزش حسابداری و حسابرسی

دوره های تخصصی عملی و کاربردی حسابداری و حسابرسی
ویژه بازار کار 


استخدام و کارآموزی

استخدام، کارورزی، کارآموزی حسابدار و حسابرس
در سراسر کشور در تهران و کرج

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*