فاکتور رسمی - فاکتور رسمی چیست

فاکتور رسمی چیست

فاکتور رسمی چیست

سند یا فاکتوری که حتی به شکل کاغذی و دست نویس...

09902127298
فاکتور رسمی چیست؟
به طور مختصر هر سندی که به عنوان فاکتور بابت یک معامله از سوی فروشنده به خریدار با مهر یا امضا تحویل شده و اسناد آن توسط یکی از طرفین به سازمان امور مالیاتی ارائه شده باشد، رسمی بوده و برای طرفین ایجاد حق می نماید. خواه در یک برگه کاغذ به صورت دستی یا به صورت کامپیوتری ایجاد شده باشد. بنابراین رسمی بودن فاکتور را پذیرش آن فاکتور توسط سازمان امور مالیاتی مشخص می کند.


در تعریف رسمی فاکتوری که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد را فاکتور رسمی می گویند؛ مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.


صدور فاکتور رسمی برای اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی توجه کنند که یک فاکتور رسمی با ارزش افزوده، کافی است مشخصات زیر را داشته باشد:

1.کد اقتصادی قدیم

2.شناسه ملی

3.آدرس

4.تلفن وکدپستی

5.گواهی ارزش افزوده

برای اشخاص حقیقی که ثبت نام های لازم را انجام داده باشند کد ملی وآدرس وتلفن کفایت می کند.

صدور فاکتور رسمی برای اشخاص حقیقی تنها به کد ملی شخص نیاز دارد و دیگر اطلاعات ضروری نیست.


مشخصات فاکتور رسمی معتبر چیست؟

1.نام و آدرس کامل شرکت به همراه کد اقتصادی و شماره ثبت شرکت باید دقیق نوشته شود.

2.شرح کالا و خدمات مورد معامله با ذکر نام کالا تعداد کالا و قیمت هر واحد مشخص شود. و بعد از آن اگر تخفیفی باید لحاظ شود ، کسر و در نهایت مالیات یا عوارض آن محاسبه گردد.

3.برخی از افراد به اشتباه مالیات و عوارض آن را محاسبه و در نهایت تخفیف میدهند که این درست نیست. همچنین توجه شود که موارد نوشته شده در فاکتور رسمی باید به تایید و امضای هر دو طرف برسد.

فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده
09902127298

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*