فاکتور رسمی - انجام امور مالی و حسابداری

انجام امور مالی و حسابداری

انجام امور مالی و حسابداری

 

09902127298
خدمات حسابداری
انجام خدمات حسابداری خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و کلیه امور خدمات مالی و مالیاتی  شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد ارائه میگردد :

خدمات مالی

تنظیم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانیزه
تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و انجام امور مالی و مالیاتی شرکتها
انجام انبارگردانی پایان سال مالی
ثبت دفاتر قانونی
تهیه و تنظیم لیست های حق بیمه کارکنان و مالیاتهای تکلیفی به صورت مکانیزه
تنظیم اظهارنامه مالیاتیو خدمات و مالیاتی  تهیه صورتهای و و یادداشتهای همراه آن
تهیه صورتهای و خدمات مالی و گزارش خدمات مالی و مالیاتی سالیانه
تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده برای هر فصل
تنظیم گزارش فصلی خرید و فروش
تهیه بهای تمام شده محصولات و خدمات مالی برای شرکت های تولیدی
دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت ها در دارایی
خدمات مالی
تهیه و تنظیم لوایح و دفاعیه و شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف و  و مالیاتی
اعزام حسابدار و مدیر مالی به شرکت ها به صورت تمام وقت و پاره وقت
تهیه و تنظیم کلیه گزارش های مورد نیاز ممیزین مالیاتی  ، ممیزین مالیات بر ارزش افزوده، سازمان تامین اجتماعی و حسابرسان
ارائه سیستم خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و خدمات به شرکت ها
طراحی کلیه فرم های اداری و خدمات مالی مورد نیاز شرکت ها
تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
انجام امور حسابداری معوقه شرکت ها و سازمان ها
انجام اصلاح حساب شرکت ها و خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی خدمات مالی
ارائه راهکار مناسب جهت عقد قرارداد مالی پرسنلی و افزایش کارایی آنان و کلیه فرم های مورد نیاز پرسنلی
فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده
09902127298

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*