فاکتور رسمی - مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک

مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک

مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک

 


🔴صادر کننده چک:

⭕صادر کننده چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید چک انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت.

🔴ظهر نویسان چک:

⭕ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله  ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد. ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. 

⭕با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده 249قانون تجارت) 

🔴ضامنین چک:

⭕قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مسئله حل شود.

🔴در این خصوص بند آخر ماده 249قانون تجارت مقرر می دارد :

⭕(ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.)

⭕بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است .

 

فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده

09228515601

مقالات مرتبط:

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*