فاکتور رسمی - اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم

 

09902127298
⭕️⭕️ خوب است بدانیم ؛

🔹 به موجب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ، تنها جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و نیز جریمه ناشی از درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا ناشی از هزینه های غیرواقعی موضوع ماده ۱۹۲ است که غیر قابل بخشش می باشد .

🔹 به عبارتی غیر از جریمه های فوق ، مابقی جرائم مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم که به نحوی در اوراق مالیاتی مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد. قابل بخشش می باشد/

 

 

فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده 

09902127298


مقالات مرتبط:

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*