فاکتور رسمی - جرم مالیاتی(ماده 274 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 )

جرم مالیاتی(ماده 274 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 )

جرم مالیاتی(ماده 274 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 )

 

ماده 274 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 

🔘 موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :

🔹تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
 
🔹اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
 
🔹ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 

🔹عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمات امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده 

🔹تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع 

🔹خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

🔹استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

 

فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده

09228515601

 

 
مقالات مرتبط:


کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*