فاکتور رسمی - مرخصی استحقاقی

مرخصی استحقاقی

مرخصی استحقاقی

 


🔹با توجه به اینکه مطابق ماده ۷۴ و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار کارگران محسوب می شود (یعنی به منزله کارکرد کارگر در کارگاه است) از اینرو به این ایام نیز مرخصی استحقاقی تعلق می یابد.

◽مثال؛
کارگری که در طول سال از مرخصی ۹ ماهه زایمان استفاده کرده است از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۶۴ قانون کار نیز برخوردار ميگردد.

فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده
09228515601

مقالات مرتبط:

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*