فاکتور رسمی - آیا می دانید مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند ... ؟

آیا می دانید مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند ... ؟

آیا می دانید مشمولین ارسال فهرست معاملات چه اشخاصی هستند ... ؟

 

🔷 ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است :

🔸🔸الف) کلیه اشخاص حقوقی
 
🔸🔸 ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند

🔸🔸 ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 

🔹 مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود . 

🔹 مهلت مقرر برابر آیین نامه صادره ( موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون م.م ) ، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل می باشد .

🔹 《فلذا با توجه به مراتب ، مهلت مقرر جهت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان ۱۳۹۷ ، تا ۱۵ آبان ماه سالجاری می باشد 》. 

مقالات مرتبط:

کلمات کليدي :

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*