فاکتور رسمی - نکات لازم تنظیم قرارداد

نکات لازم تنظیم قرارداد

نکات لازم  تنظیم قرارداد

 

09902127298
📣هنگام تنظیم قرارداد به این نکات توجه کنید:

✔در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد.

✔نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.

✔قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید.

✔شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو شاهد مرد)

✔در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد.

✔از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود.

✔چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد.

✔اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود.

✔در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.

✔قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه  سند عادی محسوب می شود.

✔اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد.

✔در نوشتن میزان مورد معامله دقت شود مثلاً شش دانگ یا سه دانگ.

✔مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله اصلاحی دارد مراتب قید گردد.

✔توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود.

 

فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده

09902127298


مقالات مرتبط:

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*