فاکتور رسمی - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات

 

به موجب آنچه که در ماده ( ۱ )  ق.م.م آمده ، اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:
 
🔹۱- كلیه مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 
🔹۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
 
🔹۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌كند.
 
🔹۴-  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
 
🔹۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر  عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌كند.

مقالات مرتبط:

کلمات کليدي :

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*