فاکتور رسمی - راهکارقبولی برگشت ازفروش توسط سازمان امورمالیاتی

راهکارقبولی برگشت ازفروش توسط سازمان امورمالیاتی

راهکارقبولی برگشت ازفروش توسط سازمان امورمالیاتی

 

🔹 جهت برگشت ازفروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت ازفروش چاپ شود.

🔹 صدور صورتحساب برگشت ازفروش مختص کالاهاست وبرای خدمات برگشت ازفروش نیست .

شماره فاکتور برگشت ازفروش هرسال ادامه شماره سریال سال قبل باشد .

نحوه ثبت صحیح برگشت ازفروش مربوط به فروش دوره مالی قبل دوحالت دارد:

1⃣ اگررقم کم اهمیت باشد:بدون اشکال است و با ثبت زیر انجام میشود 
برگشت ازفروش بدهکار
حسابهای دریافتنی بستانکار

2⃣ اگرمبلغ بااهمیت باشد:با استفاده از سود و زیان سنواتی ثبت میخورد 
سود و زیان سنواتی بدهکار
حسابهای دریافتنی بستانکار

🔹تاییدیه یا مهر و امضا شرکت جهت برگشت ازفروشها روی یکی از نسخه ها یا نامه تاییدیه جداگانه دریافت وضمیمه صورتحساب برگشت ازفروش شود.

مقالات مرتبط:


کلمات کليدي :

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*