فاکتور رسمی - راهکارقبولی برگشت ازفروش توسط سازمان امورمالیاتی

راهکارقبولی برگشت ازفروش توسط سازمان امورمالیاتی

راهکارقبولی برگشت ازفروش توسط سازمان امورمالیاتی

 

09902127298
🔹 جهت برگشت ازفروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت ازفروش چاپ شود.

🔹 صدور صورتحساب برگشت ازفروش مختص کالاهاست وبرای خدمات برگشت ازفروش نیست .

شماره فاکتور برگشت ازفروش هرسال ادامه شماره سریال سال قبل باشد .

نحوه ثبت صحیح برگشت ازفروش مربوط به فروش دوره مالی قبل دوحالت دارد:

1⃣ اگررقم کم اهمیت باشد:بدون اشکال است و با ثبت زیر انجام میشود 
برگشت ازفروش بدهکار
حسابهای دریافتنی بستانکار

2⃣ اگرمبلغ بااهمیت باشد:با استفاده از سود و زیان سنواتی ثبت میخورد 
سود و زیان سنواتی بدهکار
حسابهای دریافتنی بستانکار

🔹تاییدیه یا مهر و امضا شرکت جهت برگشت ازفروشها روی یکی از نسخه ها یا نامه تاییدیه جداگانه دریافت وضمیمه صورتحساب برگشت ازفروش شود.

 

 

فروش فاکتور رسمی معتبر با کداقتصادی وارزش افزوده

09902127298

مقالات مرتبط:


کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*